Статья председателя “Həvəskarları Birliyi
Native Qafqaz Shepherd Azərbaycan”
İlham Qasımzadə jurnalında “İt adası jurnalında”