Azərbaycan ərazisində növləri və doğma Qafqaz qoyun-itlərin rəng nisbəti