Azərbaycan ənənələrinə görə, itlər insanların adları və ya şəhər və kənd yerlərində adları oxşar ləqəb vermək heç vaxt.

Aşağıda ən ümumi ləqəb siyahısı, hansı Qafqaz Shepherd Azərbaycan adlı çoban.

Bu ləqəb üçün, bütün bu itlərin iş keyfiyyətləri və onların ev heyvanları üçün sahibləri münasibət müəyyən edə bilərsiniz, pələng ilə müqayisə, bəbir, canavar və digər fəxr adları.

Alabas – SvetlogolovyAkgush – ağ quşGürzə – View ilanGOZEL – gözəl
saymaq – teddy-ayıməğlubiyyət – boz, canavar kimipotensial – qızılGorxmaz – qorxmaz
Algoz – parlaq gözlübazar – qalibGurdbasar – VolkodavQaragöz – qaragözlü
Altun – qızılBasilmaz – NepobedimыyQurd – canavarGarabash – blackheads
Ala – çilBoll – SamodovolьnыйGonur – Brown-qəhvəyiirqi – qara
Boz – bozBoynuag – Belesıydin xadimi – bəbirTopush – güclü
Bəbir – CheetahVehsi – yırtıcıGaba – böyükGumush – gümüş
Vəfalı – sağpeleng – pələngShirxan – Levünvan – bir mole ilə